Bacteriologisch onderzoek

Tandplak kan op de lange termijn zeer schadelijk zijn voor uw gebit. Bacteriën hopen zich op en kunnen het tandvlees infecteren. Als deze in grote aantallen aanwezig zijn dan kan een antibioticakuur de behandeling ondersteunen. Een gespecialiseerd team van deskundigen voert een zorgvuldige analyse uit en voorziet de mondhygiënist van een wetenschappelijk onderbouwd rapport waarmee de behandeling doelmatig kan worden ingezet. Dit in onderling overleg met de verwijzend tandarts en/of uw huisarts.