Verdoven

Vooraf aan elke behandeling wordt er standaard aan u gevraagd of u verdoofd wilt worden. Het effect van een verdoving is rustgevender, en maakt de behandeling gemakkelijker voor u en ons als mondhygiënisten. De keuze voor verdoving is geheel persoonlijk, de een wil alles met verdoving en een ander liever niet. Het is vooral belangrijk om te weten dat een verdoving niet verplicht is en u zelf kunt kiezen of u een verdoving wil of niet. Bij sommige behandelingen is een verdoving noodzaak, met name bij de parobehandeling. Het is van groot belang dat wij door u (de patiënt) op de hoogte zijn gebracht van eerder ondergane behandelingen, medicijn gebruik, zwangerschap en of er sprake is van hart- of vaatziekte, hierbij wordt de anesthesie aangepast. Afhankelijk van wat van toepassing is kijken we dan naar de beste behandeling voor u.