• Klachten

 • Indien u vindt dat u onjuist bent geïnformeerd of bent behandeld, dan is het belangrijk dat u dit met uw mondhygiënist te bespreken. Meestal is een gesprek voldoende om samen tot een oplossing te komen.

  Waar kunt u terecht met uw klacht?

  Een klacht kan op verschillende manieren kenbaar gemaakt worden:

  • Per e-mail

  • Middels een brief

  • Telefonisch

  • Persoonlijk in een behandelkamer

   

  Is uw klacht hierna niet naar tevredenheid opgelost, dan kunt u zich wenden tot de Landelijke Klachtencommissie NVM-mondhygiënisten.

   

  Ga naar de klachtenprocedure van het SKGE