Klachten

Indien u vindt dat u onjuist bent geïnformeerd of bent behandeld, dan is het belangrijk dat u dit met uw mondhygiënist te bespreken. Meestal is een gesprek voldoende om samen tot een oplossing te komen.

Waar kunt u terecht met uw klacht?

Een klacht kan op verschillende manieren kenbaar gemaakt worden:

• Per e-mail
• Middels een brief
• Telefonisch
• Persoonlijk in een behandelkamer

Is uw klacht hierna niet naar tevredenheid opgelost, dan kunt u zich wenden tot de Landelijke Klachtencommissie NVM-mondhygiënisten.